Ştiri şi Joburi
Al treilea sector
Data: 10.08.2015
Ştiri şi Joburi

Vrei un job într-o întreprindere socială?

Centrul educaţional “Copil Cu Minte”, întreprindere socială dezvoltată în cadrul proiectului “Şanse egale la angajare pentru persoanele vulnerabile”, angajează educatoare/educator, logoped şi asistent manager.

1. Educatoare/Educator

Responsabilităţi:
- Asigură comunicarea educatoare-copil în cele mai optime condiţii
- Asigură, menţine şi valorifică comunicarea între cadrele didactice
- Asigurarea comunicării cu părinţii
- Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative
- Asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice
- Organizarea şi amenajarea mediului educaţional
- Conducerea procesului didactic
- Evaluează evoluţia copilului
- Înregistrează şi valorifică rezultatele copiilor
- Identificarea nevoilor proprii de formare
- Planificarea de activităţi metodice
- Participarea la propria formare şi valorificarea informaţiilor acumulate

Cerinţe:
- Nivel de studii minim studii medii (liceu pedagogic)
- Specializare educator-învăţător
- Experienţă de lucru minim 3 ani într-o grădiniţă privată sau de stat

2. Logoped

Responsabilităţi:
- Depistarea copiilor cu dificultăţi de limbaj
- Evaluarea copiilor
- Stabilirea diagnosticului şi prognosticului pentru fiecare caz evaluat
- Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi adaptate în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, respectarea particularităţilor de vârstă şi posibilităţile de învăţare ale pacienţilor
- Asigurarea calităţii demersului terapeutic
- Sensibilizarea familiei copilului cu privire la rolul ei de coterapeut în desfăşurarea demersului de terapie logopedică
- Colaborarea cu alţi factori educativi în vederea integrării şi socializării copiilor cu dificultăţi de comunicare
- Monitorizarea post-terapeutică, pentru preîntâmpinarea eventualelor recidive
Cerinţe:
- Posesor atestat logoped
- Experienţă în domeniu minim 2-3 ani
- Studii superioare de specialitate

3. Asistent manager

Responsabilităţi:
- Participă activ la redefinirea periodică a strategiei de dezvoltare şi marketing
- Identifică cele mai avantajoase forme de promovare a produselor şi serviciilor
- Dezvoltă şi implementează planul operaţional conform strategiei
- Se asigură de organizarea punctului de lucru, accentul fiind pus pe integrarea persoanelor şi folosirea cât mai bună a talentelor, cunoştinţelor , abilităţilor şi competenţelor angajaţilor
- Se asigură că sunt realizate şi depuse la timp documentele de raportare lunară a activităţii stabilite în acord cu conducerea organizaţiei, precum şi cele impuse de către finanţatorul proiectului şi cerinţele legale
- Alte sarcini legate de proiect, dezvoltarea businessului social, în concordanţă cu legislaţia română în vigoare
- Colaborează cu echipa de proiect şi personalul organizaţiei
- Colaborează îndeaproape cu coordonatorul activităţilor din proiect şi compartimentele financiar şi resurse umane din cadrul asociaţiei şi este subordonat direct managerului întreprinderii de economie socială
Cerinţe:
- Studii superioare
- Experienţă în domeniul grădiniţei sau afterschool
- Gândire strategie, abilităţi de comunicare şi relaţionare

CV-urile pot fi transmise la adresa de e-mail office@estuar.org.

“Şanse egale la angajare pentru persoanele vulnerabile” este un proiect iniţiat de Fundaţia Estuar, Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Reciproc şi Fundaţia Tinereţe fără Bătrâneţe şi finanţat de Fondul Social European, care îşi propune să înfiinţeze 102 locuri de muncă, în nouă întreprinderi sociale, dezvoltate în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu. În cadrul proiectului, 150 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile vor beneficia de cursuri de formare profesională, servicii integrate de dezvoltare a carierei.

Sursa: Site Fundaţia Estuar

Alte articole

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Proiectele noastre

Parteneri

Recomandări