ONG
Al treilea sector
Data: 03.03.2016
ONG / Advocacy

Propuneri de modificare a OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile

Centrul pentru Legislație Nonprofit, împreună cu alte 15 organizații neguvernamentale din grupul consultativ, a finalizat un set de propuneri de modificare a O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Setul de propuneri vizează adaptarea cadrului legal de organizare și funcționare a ONG la necesitățile actuale socio-economice. Organizațiile neguvernamentale au demonstrat impactul social atât la nivelul furnizării de servicii de interes public (social, sănătate, educație), cât și în construirea unei democrații participative, astfel toate acestea nu pot fi continuate și dezvoltate fără a se asigura un cadru juridic propice înființării, organizării și funcționării organizațiilor neguvernamentale.

Principalele modificări propuse vizează reducerea birocrației administrative privind procedura de înființare și de modificare a unei asociații sau fundații prin reducerea termenelor procedurale, a costurilor aferente procedurii de înregistrare, inclusiv includerea opțiunilor de notificare a înregistrării sau a modificării unor elemente din actele constitutive.

De asemenea, se regăsesc și modificări care reglemenează asocierile fără personalitate juridică. Aceste propuneri de amendamente vizează acordarea dreptului cetățenilor dintr-o comunitate să se înregistreze într-o asociere comunitară parcurgând o procedură administrativă mult mai simplă. Simplificarea procedurii de înregistrare, inclusiv prin recunoașterea înregistrării prin notificare atât pentru organizațiile cu personalitate juridică, precum și cele fără personalitate juridică conduce la implementarea în legislația națională a recomandărilor Raportorului Special ONU privind dreptul la libertatea de întrunire pașnică și de asociere, publicat în data de 24 aprilie 2013.

Inițiativa de modificare a OG 26/2000 face parte din proiectul ”Îmbunătățirea cadrului legal privind organizarea și funcționarea organizațiilor neguvernamentale în România” finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România și se derulează în perioada aprilie 2015 – martie 2016.

Setul de propuneri de modificare și  Raportul de Politică Publică și documentele suport ce au stat la baza acestor modificări pot fi descărcate, de aici

Propuneri modificare OG 26 2016

Raport de politica publica – modificare OG 26-2000

Sursa: LegiONG.ro

Alte articole

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Proiectele noastre

Parteneri

Recomandări