Finanţari şi fundraising
Al treilea sector

200 milioane de euro pentru dezvoltarea economiei sociale

Marți, 8 iulie, s-a lansat ghidul privind dezvoltarea economiei sociale, aferent Axei Prioritare 6 Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1.

                                                                                  Ioana Pasc, redactor AlTreileaSector.ro

Programul susținut din fonduri europene, se ridică la o valoare totală de 200 milioane de euro și se adresează în special mediului rural. La conferința de lansare au participat Rovana Plumb, ministrul MMFPSPV și Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene. Alături de ei a venit și premierul Victor Ponta, care a ținut să sublinieze importanța solidarității sociale:

„Am vrut să fiu în special aici pentru că, în sfârșit, după foarte multe discuții sterile și personalizate, constat că vorbim de folosirea fondurilor europene pentru proiecte adresate unor categorii vulnerabile. (…) Este o concepție care a guvernat România în 2010- 2011, (…) în care doar dacă ești foarte puternic poți să ai acces la școală, doar dacă ești foarte puternic poți să ai acces la fondurile europene, dacă nu, poți să mori, în limbaj direct.

Cred că o societate modernă trebuie să aibă grijă de toți membrii societății sale. Nu înseamnă că toți au aceleași rezultate, dar înseamnă că pe toți trebuie să îi sprijim să aibă rezultate mai bune, în educație, în viața economică și din acest punct de vedere, cred că e prima data după mult timp când avem discuții despre ideologie asupra societății românești.

Principalul avantaj al programului îl reprezintă crearea a 10.000 de noi locuri de muncă, dar și integrarea din punct de vedere social și economic a grupurilor țintă vizate de proiecte, respectiv a persoanelor vulnerabile. Un alt obiectiv important al programului este reducerea decalajelor și inegalităților existente în societate, atât la nivel local, cât și la nivel regional, obiectiv care va fi atins prin înființarea unor intreprinderi sociale în mediul rural. Locurile de muncă nou create trebuie să fie menținute pentru minimum șase luni după terminarea finanţării proiectului.

Valoarea minimă a unui proiect implementat prin 6.1 este 50.000 euro, iar maximum pot fi alocaţi 4.000.000 euro. Rolul proiectelor va fi de creștere a economiei sociale, prin inființarea și dezvoltarea unor structuri care își asumă un rol activ în procesul de incluziune socială, cum ar fi cooperativele, ONG-urile (fundații și asociații), precum și alte organizații non profit.

Suma maximă alocată dezvoltării sau înființării unei întreprinderi sociale este 200.000 euro. În cadrul unei singure structuri sociale, vor fi create minimum opt locuri de muncă. Pentru mai multe structuri din cadrul unui proiect, algoritmul diferă. De exemplu, la opt structuri numărul de locuri de muncă nou create este de 36.

Aplicanți eligibili:

-          ONG-uri;

-          Cooperative;

-          Furnizori de servicii sociale;

-          Furnizori de servicii de ocupare acreditați, publici și privați;

-          Întreprinderi implicate în economia socială;

-          Autorități ale administrației publice locale (unități administrativ-teritoriale);

-          Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

-          Unități de cult și asociații religioase;

-          Sindicate;

-          Patronate.

În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, grupul țintă eligibil cuprinde următoarele categorii: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, familii care au mai mult de doi copii și/sau familii monoparentale, copii în situații de risc, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane care locuiesc în comunități izolate, victime ale traficului de persoane. Pentru detalii privind grupul țintă, consultaţi ghidul solicitantului.

original_lso_0014

Credit foto: Ministerul Fondurilor Europene.

„ În Europa, în acest moment, România are cea mai bună imagine în ceea ce privește creșterea economică și are în continuare cea mai proastă imagine privind capacitatea de integrare a diverselor comunități defavorizate. Ori, trebuie să folosim banii să lucrăm la această parte care nu funcționează bine și am această viziune și hotărâre și în această direcție am construit acordul de parteneriat 2014- 2020, pentru a lucra exact la zonele unde nu stăm bine.a declarat, tot ieri, Ponta.

În încheierea conferinței, ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, a accentuat o serie de schimbări majore în abordarea proiectelor finanțate pe 6.1:

„Odată cu lansarea cererii de proiecte de 200 milioane de euro pentru finanţarea economiei sociale prin POS DRU marcăm importante schimbări de abordare: proiectele vor fi evaluate încă din prima zi de depunere – nu mai stăm să aşteptăm închiderea apelului pentru a începe evaluarea-, iar salariile plătite în cadrul proiectelor sunt plafonate la nivelul celor din Ministerul Fondurilor Europene.”

Pentru mai multe detalii,  accesaţi Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale pentru cererea de propuneri de proiecte 168 – Dezvoltarea Economiei Sociale AICI și Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, AICI.

Ghidul va intra în vigoare după 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial și ulterior acestei date, începe sesiunea de depunere a proiectelor.

Alte articole

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Proiectele noastre

Parteneri

Recomandări